சாய்பல்லவியின் ஃபேவரைட் லிஸ்ட்...

சாய் பல்லவியின் பிடித்த உணவு ரசம் சாதம் 

பிடித்த ஹீரோ - சூரியா 

பிடித்த ஹீரோயின் - ஜோதிகா 

பிடித்த வில்லன் - பிரகாஷ் ராஜ் 

பிடித்த இடம் - திருவான்மேயூர் கடற்கரை 

பிடித்த திரைபடம் - மௌனராகம் , கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் ,
 எல்விஸ் (ஆங்கிலம்)

பிடித்த இயக்குனர் - மணி ரத்னம் 

பிடித்த வண்ணம் - வெள்ளை 

பிடித்த உடை - புடவை 

பிடித்த ஹேர்ஸ்டைல் - bun 

வெப் ஸ்டோரீஸ் 

இன்னும்

News18Tamil.com

பார்க்க...