விதவிதமான போஸில்
 ரசிக்க வைக்கும்
 அக்‌ஷரா ஹாசன்

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

சமீப காலத்தில் போட்டோ ஷூட் எடுத்து அதை அடிக்கடி போஸ்ட் செய்து வருகிறார்
 அக்‌ஷரா ஹாசன் 

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

செம்ம கூலாக போஸ்
கொடுக்கும் அக்‌ஷரா

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

அக்‌ஷரா ஹாசன் லேட்டஸ்ட் போட்டோ ஷூட் 

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

மாஸான போஸில் மயக்கும் அக்‌ஷரா

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

ரவுடி பேபி அக்‌ஷரா ஹாசன் 

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

அப்பாவின் செல்ல மகள் 

A little black dress (LBD) is a black evening or cocktail dress, cut simply and often quite short.

சிகப்பு உடையில் கண்ணை கவரும் அக்‌ஷரா ஹாசன் 

வெப் ஸ்டோரீஸ் 

பார்க்க...

இன்னும்

News18Tamil.com