தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் அழகு எந்த வகையிலும் குறையாது...

மகளிர்14:14 PM August 04, 2019

ரத்த தானத்தைப் போன்று தானம் பெறுபவருக்கு மட்டுமல்ல தானம் வழங்குபவருக்கும் நன்மை தருகிறது தாய்ப்பால் தானம்.

Web Desk

ரத்த தானத்தைப் போன்று தானம் பெறுபவருக்கு மட்டுமல்ல தானம் வழங்குபவருக்கும் நன்மை தருகிறது தாய்ப்பால் தானம்.

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories