வக்பு வாரிய அறிவிப்பினால் நிறுத்தப்பட்ட பத்திரிப்பதிவு மீண்டு தொடக்கம்

News Deskதிருச்சி14:29 PM September 15, 2022

வக்பு வாரிய அறிவிப்பு காரணமாக திருச்சி மாவட்டம் திருச்சந்தூரை கிராமத்தில் நிறுத்தப்பட்ட பத்திரிப்பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியது

வக்பு வாரிய அறிவிப்பு காரணமாக திருச்சி மாவட்டம் திருச்சந்தூரை கிராமத்தில் நிறுத்தப்பட்ட பத்திரிப்பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியது

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories