ஓட்டுநர் சாமர்த்தியத்தால் உயிர் தப்பிய சிறுவன்

  • 20:57 PM September 28, 2022
  • trend
Share This :

ஓட்டுநர் சாமர்த்தியத்தால் உயிர் தப்பிய சிறுவன்

சீனாவில் ஓட்டுநர் சாமர்த்தியத்தால் உயிர் தப்பிய சிறுவன், விபத்தில் இருந்து நூலிழையில் உயிர் தப்பினான் சிறுவன்.