உச்சிஷ்ட விநாயகர் கோவில் மூலவர் மீதி சூரியஒளி படும் அறிய நிகழ்வு

  • 15:30 PM April 14, 2023
  • tirunelveli NEWS18TAMIL
Share This :

உச்சிஷ்ட விநாயகர் கோவில் மூலவர் மீதி சூரியஒளி படும் அறிய நிகழ்வு

நெல்லை மாவட்டத்தில் உச்சிஷ்ட விநாயகர் கோவில் மூலவர் மீதி சூரியஒளி படும் அறிய நிகழ்வு. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.