முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

பீர் வருமானம் மூலம் பசுவை பாதுகாக்கும் அரசு

உத்தரபிரதேசத்தில் நீங்கள் குடிக்கும் ஒவ்வொரு பீர் மூலமும் ஒரு பசு பாதுகாக்கப்படுவதாக கருதும் அம்மாநில அரசு, பீருக்கு கூடுதலாக விதிக்கப்பட்டுள்ள வரி மூலம் பசு பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்க முடிவு செய்துள்ளது.

Web Desk

உத்தரபிரதேசத்தில் நீங்கள் குடிக்கும் ஒவ்வொரு பீர் மூலமும் ஒரு பசு பாதுகாக்கப்படுவதாக கருதும் அம்மாநில அரசு, பீருக்கு கூடுதலாக விதிக்கப்பட்டுள்ள வரி மூலம் பசு பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்க முடிவு செய்துள்ளது.

சற்றுமுன் LIVE TV