சார்ஜ் போடும்போது உங்கள் மொபைல் போன் சூடாகிறதா..? இதை எல்லாம் பண்ணுங்கள்..

  • 14:54 PM May 02, 2023
  • technology NEWS18TAMIL
Share This :

சார்ஜ் போடும்போது உங்கள் மொபைல் போன் சூடாகிறதா..? இதை எல்லாம் பண்ணுங்கள்..

சார்ஜ் போடும்போது உங்கள் மொபைல் போன் சூடானால், அதை எப்படி தடுப்பது என்பதை இந்த செய்தி குறிப்பில் பார்ப்போம்.