வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது PSLV C-53 ராக்கெட்

  • 22:30 PM June 30, 2022
  • technology
Share This :

வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது PSLV C-53 ராக்கெட்

வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பிஎஸ்எல்வி சி-53 ராக்கெட்.