முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

அதிக மகசூல் தரும் கேப்சூல் முறை நெல் சாகுபடி

இயற்கை முறை விவசாயத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்பு... அதிக மகசூல் தரும் கேப்சூல் முறை நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயி

இயற்கை முறை விவசாயத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்பு... அதிக மகசூல் தரும் கேப்சூல் முறை நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயி

சற்றுமுன் LIVE TV