முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

ட்ரோன் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் இயந்திரம்

"ட்ரோன்" மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் இயந்திரம் ஈரோடு மாவட்ட விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Web Desk

"ட்ரோன்" மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் இயந்திரம் ஈரோடு மாவட்ட விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சற்றுமுன் LIVE TV