முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

இதுவரை யாரும் நெருங்காதப் பகுதிகளை சந்திரயான்-2 ஆய்வு செய்யும் - இஸ்ரோ தலைவர் சிவன்

நிலவை ஆய்வுசெய்யும் சந்திரயான்-2 விண்கலம், திட்டமிட்டபடி ஜூலை மாதத்தில் விண்ணில் ஏவப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Web Desk

நிலவை ஆய்வுசெய்யும் சந்திரயான்-2 விண்கலம், திட்டமிட்டபடி ஜூலை மாதத்தில் விண்ணில் ஏவப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சற்றுமுன் LIVE TV