முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் சந்திரயான் - 2

#Chandrayaan2 | சந்திரயான் 2 விண்கலம் பூமியின் சுற்று வட்டப் பாதையில் இருந்து விலகி நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் நுழைந்துள்ளது.

Web Desk

#Chandrayaan2 | சந்திரயான் 2 விண்கலம் பூமியின் சுற்று வட்டப் பாதையில் இருந்து விலகி நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் நுழைந்துள்ளது.

சற்றுமுன் LIVE TV