முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்தியாவுக்கான புதிய தலைவர் நியமனம்

நோக்கியா நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஆசிஷ் சௌத்ரி ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்திய தலைமை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Web Desk

நோக்கியா நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஆசிஷ் சௌத்ரி ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்திய தலைமை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சற்றுமுன் LIVE TV