நான்கில் ஒரு இந்தியருக்கு நோமோஃபோபியா - நீங்களும் அதில் ஒருவரா?

  • 14:27 PM May 17, 2023
  • technology
Share This :

நான்கில் ஒரு இந்தியருக்கு நோமோஃபோபியா - நீங்களும் அதில் ஒருவரா?

நான்கில் ஒரு இந்தியருக்கு நோமோஃபோபியா உள்ளதாக ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நோமோஃபோயியா என்றால் என்ன என்பதை இந்த வீடியோ தொகுப்பு விளக்குகிறது.