முகப்பு » காணொளி » தொழில்நுட்பம்

face recognition தொழில்நுட்பத்தின் பின்னணியில் உள்ள ஆபத்துகள்

Facial Recognition பயன்பாட்டால் ஒவ்வொருவருடைய முழு தகவல்களையும் பெற முடியும்

News18 Tamil Nadu

Facial Recognition பயன்பாட்டால் ஒவ்வொருவருடைய முழு தகவல்களையும் பெற முடியும்

சற்றுமுன் LIVE TV