எச்.ஐ.வி. ரத்தம்: சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் நடந்தது என்ன?

  • 12:21 PM December 27, 2018
  • tamil-nadu
Share This :

எச்.ஐ.வி. ரத்தம்: சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் நடந்தது என்ன?

சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனை ரத்த வங்கியில் நடந்தது என்ன?