தலைசிறந்த மருத்துவனைதான்.. ஆனால் பராமரிப்பில்லாத கழிவறைகள்!

  • 15:35 PM April 24, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

தலைசிறந்த மருத்துவனைதான்.. ஆனால் பராமரிப்பில்லாத கழிவறைகள்!

நாட்டின் தலைசிறந்த மருத்துவனைகளில் கழிவறைகள் பராமரிப்பில்லாத அவலம். விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு..