தமிழாற்றுப்படையில் பெரியாருக்கு என்ன வேலை என கேட்பவர்கள் தமிழையே அறியாதவர்கள் - வைரமுத்து

  • 08:15 AM May 06, 2019
  • tamil-nadu
Share This :

தமிழாற்றுப்படையில் பெரியாருக்கு என்ன வேலை என கேட்பவர்கள் தமிழையே அறியாதவர்கள் - வைரமுத்து

தம்மீதான பழிச்சொற்களை தாங்கிக் கொள்ள பெரியாரே காரணம் என கவிஞர் வைரமுத்து கூறியுள்ளார்.