உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்க வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் ஏற்பாடு

  • 08:08 AM October 12, 2021
  • tamil-nadu
Share This :

உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்க வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் ஏற்பாடு

TN Local Body Election Results | உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்க வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் ஏற்பாடு | செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு