வருவாய் பற்றாக்குறையை குறைத்து தமிழ்நாடு அரசு சாதனை - ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

  • 19:29 PM March 20, 2023
  • tamil-nadu NEWS18TAMIL
Share This :

வருவாய் பற்றாக்குறையை குறைத்து தமிழ்நாடு அரசு சாதனை - ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

வருவாய் பற்றாக்குறையை குறைத்து தமிழ்நாடு அரசு சாதனை என்ற பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.