Home »

News18 Tamil Videos

» tamil-nadu

நூல் விலையேற்றத்தால் பின்னலாடை ஏற்றுமதி பாதிப்பு

Web Desk Tamilதமிழ்நாடு12:12 PM April 03, 2022

நூல் விலையேற்றத்தால் கடந்த 2 மாதங்களால் 1000 கோடி மதிப்பு ஆர்டர்களை இழந்தனர் திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள்.. இதனால் பின்னலாடை ஏற்றுமதி பாதிப்பு

நூல் விலையேற்றத்தால் கடந்த 2 மாதங்களால் 1000 கோடி மதிப்பு ஆர்டர்களை இழந்தனர் திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள்.. இதனால் பின்னலாடை ஏற்றுமதி பாதிப்பு

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories