மாதம் ரூ.1000 என்பது பெண்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் - பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

  • 16:24 PM March 20, 2023
  • tamil-nadu NEWS18TAMIL
Share This :

மாதம் ரூ.1000 என்பது பெண்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் - பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

Tamilnadu Budget 2023 | மகளிருக்கு வழங்கப்படும் உரிமை தொகை குறித்து பொதுமக்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களை பார்ப்போம்