புதிய நாடாளுமன்றத்தில் செங்கோல்... பிரதமர் மோடியிடம் வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி - திருவாவடுதுறை ஆதீனம்

  • 18:52 PM May 24, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

புதிய நாடாளுமன்றத்தில் செங்கோல்... பிரதமர் மோடியிடம் வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி - திருவாவடுதுறை ஆதீனம்

சுதந்திரத்தின் அடையாளமாக தமிழ்நாட்டில் தயாரான செங்கோலை மவுண்ட் பேட்டன், நேருவிடம் வழங்கினார்.