சென்னையில் 3 கல்லூரிகளில் சுமார் 90 ரூட்டு தல மாணவர்கள்.... பட்டியல் தயார்...

  • 20:56 PM July 25, 2019
  • tamil-nadu
Share This :

சென்னையில் 3 கல்லூரிகளில் சுமார் 90 ரூட்டு தல மாணவர்கள்.... பட்டியல் தயார்...

சென்னையில் 3 கல்லூரிகளில் சுமார் 90 "ரூட்டு தல" மாணவர்களின் பட்டியலையும், அடிக்கடி மோதல்கள் ஏற்படக்கூடிய முக்கியமாக 6 வழித்தடங்களையும் அடையாளம் கண்டிருப்பதாக, மாநகர போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.