சுமார் 500 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட சம்பா பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி வீண்

  • 15:06 PM November 10, 2021
  • tamil-nadu
Share This :

சுமார் 500 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட சம்பா பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி வீண்

Thanjavur | தஞ்சாவூர் அம்மாபேட்டையில் சுமார் 500 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட சம்பா பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி வீணாகியுள்ளன. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்கள்..