தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து தமிழ்நாட்டிலேயே கடலில் கலக்கும் ஒரே நதி தாமிரபரணி

  • 15:46 PM May 25, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து தமிழ்நாட்டிலேயே கடலில் கலக்கும் ஒரே நதி தாமிரபரணி

தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து தமிழ்நாட்டிலேயே கடலில் கலக்கும் ஒரே நதி தாமிரபரணி, தற்போது கழிவு நீர் கலப்பதால் மாசடைந்து காணப்படுகிறது.