மனசாட்சியை உறங்க செய்துவிட்டு எங்களால் ஆட்சி செய்ய முடியாது - சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேச்சு

  • 18:49 PM March 23, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

மனசாட்சியை உறங்க செய்துவிட்டு எங்களால் ஆட்சி செய்ய முடியாது - சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேச்சு

மனசாட்சியை உறங்க செய்துவிட்டு எங்களால் ஆட்சி செய்ய முடியாது - சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேச்சு