ஏப்ரல் 21 வரை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் - சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு

  • 14:15 PM March 20, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

ஏப்ரல் 21 வரை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் - சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு

ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி வரை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்தார்.