நளினி, ரவிசந்திரனை விடுவிக்கும் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு கட்டுப்படுவோம் - தமிழக அரசு

  • 13:57 PM October 13, 2022
  • tamil-nadu
Share This :

நளினி, ரவிசந்திரனை விடுவிக்கும் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு கட்டுப்படுவோம் - தமிழக அரசு

நளினி, ரவிசந்திரனை விடுவிக்கும் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு கட்டுப்படுவோம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.