முடக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றம் - புனிதம் சிதைக்கப்பட்டதா? உரிமை மறுக்கப்பட்டதா?

  • 07:25 AM August 12, 2021
  • tamil-nadu
Share This :

முடக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றம் - புனிதம் சிதைக்கப்பட்டதா? உரிமை மறுக்கப்பட்டதா?

முடக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றம் - புனிதம் சிதைக்கப்பட்டதா? உரிமை மறுக்கப்பட்டதா?  என்ற தலைப்பில் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் நடந்த விவாதத்தின் வீடீயோவை பார்க்கலாம்.