2,500 கிலோ பிரியாணி திருவிழா - விடிய விடிய காத்திருந்து வாங்கி சென்ற மக்கள்

  • 17:10 PM March 06, 2022
  • tamil-nadu NEWS18TAMIL
Share This :

2,500 கிலோ பிரியாணி திருவிழா - விடிய விடிய காத்திருந்து வாங்கி சென்ற மக்கள்

மதுரையில் 2,500 கிலோ அரிசியில் பிரியாணி திருவிழா - விடிய விடிய காத்திருந்து வாங்கி சென்ற பக்தர்கள்