எச்.ஐ.வி. தொற்று ரத்தம் செலுத்தப்பட்டவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது

  • 22:46 PM January 17, 2019
  • tamil-nadu
Share This :

எச்.ஐ.வி. தொற்று ரத்தம் செலுத்தப்பட்டவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது

விருதுநகரில் எச்.ஐ.வி. தொற்று ரத்தம் செலுத்தியவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.