சென்னை அண்ணாசாலையில் களைக்கட்டிய "Happy Street" கொண்டாட்டம்

  • 15:42 PM April 30, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

சென்னை அண்ணாசாலையில் களைக்கட்டிய "Happy Street" கொண்டாட்டம்

Happy Street: சென்னை அண்ணாசாலையில் "Happy Street" கொண்டாட்டம் களைகட்டியது. பொதுமக்கள் பலர் கலந்துகொண்டு பாடல், ஆடல் என காலைப்பொழுதை கொண்டாடினர்