கனமழை காரணமாக 22 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைrain

  • 09:45 AM November 27, 2021
  • tamil-nadu
Share This :

கனமழை காரணமாக 22 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைrain

கனமழை காரணமாக தமிழகத்தில் 22 மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 1 மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை