நிவர் புயல் கடந்துசென்ற பாதை காரணமாக 2 முக்கிய பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன.. அவை என்ன?

  • 13:50 PM November 26, 2020
  • tamil-nadu
Share This :

நிவர் புயல் கடந்துசென்ற பாதை காரணமாக 2 முக்கிய பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன.. அவை என்ன?

நிவர் புயல் கடந்து சென்ற பாதையால் இரண்டு முக்கிய பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டு உள்ளன.