பாலத்திலிருந்து கொட்டிய மழை - அனந்த குளியல் போடும் தாத்தா

  • 23:10 PM April 30, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

பாலத்திலிருந்து கொட்டிய மழை - அனந்த குளியல் போடும் தாத்தா

பெரியநாயக்கன்பாளையம் பாலத்தில் இருந்து அருவி போல் கொட்டிய மழைநீர் ஆனந்த குளியலிட்ட முதியவர்