ஆளுநருக்கு எதிராக தனித்தீர்மானம் - "கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்கமாட்டேன்" - பேரவையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

  • 22:47 PM April 10, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

ஆளுநருக்கு எதிராக தனித்தீர்மானம் - "கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்கமாட்டேன்" - பேரவையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

ஆளுநருக்கு எதிரான தனித்தீர்மானம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டபேரவையில் உரை