களைகட்டும் ரமலான் கொண்டாட்டம் - சிறப்புப் பிரார்த்தனையில் பங்கேற்ற இஸ்லாமியர்கள்

  • 11:49 AM May 03, 2022
  • tamil-nadu NEWS18TAMIL
Share This :

களைகட்டும் ரமலான் கொண்டாட்டம் - சிறப்புப் பிரார்த்தனையில் பங்கேற்ற இஸ்லாமியர்கள்

Ramzan: ஈகை திருநாளான ரம்ஜான் பண்டிகை முன்னிட்டு சென்னை பாரி முனையில் நூற்றுக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் சிறப்புத் தொழுகையில் ஈடுபட்டனர்.