சென்னையில் குடியிருப்பு இடிந்து விழுந்தது: கண்ணீர் விட்டு கதறும் மக்கள்

  • 16:22 PM December 27, 2021
  • tamil-nadu
Share This :

சென்னையில் குடியிருப்பு இடிந்து விழுந்தது: கண்ணீர் விட்டு கதறும் மக்கள்

குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு இடிந்து விழுந்தது: கண்ணீர் விட்டு கதறும் மக்கள்