முடிச்சூர் பகுதியின் அவலநிலையை கழுகு பார்வையில் உணர்த்தும் காட்சிகள்

  • 12:35 PM November 13, 2021
  • tamil-nadu
Share This :

முடிச்சூர் பகுதியின் அவலநிலையை கழுகு பார்வையில் உணர்த்தும் காட்சிகள்

சென்னை மற்றும் புறநகரில் இன்னும் சில பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கிய பகுதிகளை கழுகு பார்வை | Drone view rainwater logged areas in Chennai and some other areas in the suburbs