மீண்டும் ”ஜாவா” மோட்டார் பைக்!

  • 14:15 PM November 17, 2018
  • tamil-nadu
Share This :

மீண்டும் ”ஜாவா” மோட்டார் பைக்!

இந்தியாவில் 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கிடையே ஜாவா மோட்டார் பைக் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.