நிபந்தனைகளை நீக்கினால் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலில் போட்டியிடத் தயார்

  • 19:02 PM March 22, 2023
  • tamil-nadu NEWS18TAMIL
Share This :

நிபந்தனைகளை நீக்கினால் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலில் போட்டியிடத் தயார்

நிபந்தனைகளை நீக்கினால் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலில் போட்டியிடத் தயார் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.