அதிமுக பொதுச் செயலாளார் வழக்கு : இன்று மீண்டும் விசாரணை..

  • 17:17 PM March 22, 2023
  • tamil-nadu NEWS18TAMIL
Share This :

அதிமுக பொதுச் செயலாளார் வழக்கு : இன்று மீண்டும் விசாரணை..

அதிமுக பொதுச் செயலாளார் வழக்கு, இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது.