ஜூன் மாதம் முழுவதும் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும் - வெதர்மேன் தகவல்..

  • 19:31 PM May 24, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

ஜூன் மாதம் முழுவதும் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும் - வெதர்மேன் தகவல்..

ஜூன் மாதம் வரையிலும் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் கொளுத்தும் என்று வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.