500 சந்தேகங்கள், 1000 மர்மங்கள், 2000 பிழைகள்! - முதல்வர் ஸ்டாலின் சூசக ட்வீட்

  • 22:49 PM May 20, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

500 சந்தேகங்கள், 1000 மர்மங்கள், 2000 பிழைகள்! - முதல்வர் ஸ்டாலின் சூசக ட்வீட்

500 சந்தேகங்கள், 1000 மர்மங்கள், 2000 பிழைகள்! கர்நாடகப் படுதோல்வியை மறைக்க ஒற்றைத் தந்திரம்!