பொறியியல் படிப்புக்கான கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைகிறது !..

  • 17:54 PM May 08, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

பொறியியல் படிப்புக்கான கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைகிறது !..

Engineering Cut Off 2023 | கணிதம் பாடத்தில் சென்டம் குறைவாக உள்ளதால் பொறியியல் கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைய வாய்ப்பு.