ஹர்திக் பாண்டியா, ராகுலுக்கு பதிலாக ஷுப்மான் கில், விஜய் ஷங்கர் சேர்ப்பு..

ஹர்திக் பாண்டியா, ராகுலுக்கு பதிலாக ஷுப்மான் கில், விஜய் ஷங்கர் சேர்ப்பு..

சற்றுமுன்LIVE TV