இந்திய வீரர்கள் சுயநலத்துக்காக விளையாடுவார்கள் - இன்ஷமாம் உல் ஹக்

Web Deskவிளையாட்டு21:51 PM April 23, 2020

ஒவ்வொரு வீரரிடம் இருந்தும் எப்படி முழு ஆட்டத்திறனையும் களத்தில் பெற முடியும் என்ற யுக்தியை நன்கு தெரிந்து வைத்திருப்பவர் என கூறினார்.

ஒவ்வொரு வீரரிடம் இருந்தும் எப்படி முழு ஆட்டத்திறனையும் களத்தில் பெற முடியும் என்ற யுக்தியை நன்கு தெரிந்து வைத்திருப்பவர் என கூறினார்.

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories