2-வது ஒருநாள் போட்டி: நியூசிலாந்து அணிக்கு 325 ரன்கள் இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா

  • 13:58 PM January 26, 2019
  • sports
Share This :

2-வது ஒருநாள் போட்டி: நியூசிலாந்து அணிக்கு 325 ரன்கள் இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா

இந்தியாவிற்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணிக்கு 325 ரன்கள் இலக்கை நிர்ணயித்தது